• เมื่อพ่อแม่เป็นโค้ชให้ลูก อีกหนึ่งวิธีในการก่อร่างสร้างตัวตนลูก ผ่านวิธีการโค้ชชิ่ง

  • การเป็นโค้ชชีวิตให้ลูก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมของลูกได้ สอนให้ลูกเท่าทันอารมณ์ นับถือตัวเองพร้อมคอยดูแล และอยู่เคียงข้างทุกเวลา เพื่อให้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางใจ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเสริมทักษะสู่ความสำเร็จในอนาคต

PRACTICE AT HOME

  • พ่อแม่ต้องมีความเชื่อว่า ตนเองสามารถทำอะไรได้

  • ฟังลูกอย่างไม่ตีกรอบ

  • ถาม เพื่อให้ลูกเกิดกระบวนการคิด