• อนุบาลคือช่วงปีทองของความสำเร็จ การให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้ไม่ใช่อยู่ที่การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่ดีเท่านั้น

  • พ่อแม่ต้องฉวยโอกาสนี้บ่มเพาะสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้กับลูกผ่านการส่งเสริมทักษะสมอง EF

  • วัยอนุบาลยังเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านของวัย หากช่วงเวลาเหล่านี้ได้ถูกคลี่คลายอย่างเข้าใจและเหมาะสมตามพัฒนาการ จะเป็นพื้นฐานของความสำเร็จและไม่เกิดเป็นปมที่จะขัดขวางความสำเร็จในอนาคตของลูก

PRACTICE AT HOME

  • หมั่นเติมความรักให้ลูก

  • หมั่นทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างพ่อแม่ และลูก ให้เกิดเป็นความสนุกร่วมกันในครอบครัว

  • หากลูกทำผิด หรือไม่ได้ดั่งใจ ให้พ่อแม่คอยปลอบลูก และยอมรับในตัวตนของเขา เพื่อให้เขาลูกว่าเขามีความสำคัญกับครอบครัว แลพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป