• การเปลี่ยนความสนใจของลูกให้กลายเป็นความสำเร็จ สามารถเริ่มต้นจากคุณแม่

  • แม่สามารถเสริมสร้างทักษะที่ไม่ใช่แค่เนื้อหาของความรู้ แต่เป็นการเรียบเรียงความรู้ที่มีอยู่รอบตัว ให้เขาได้กลั่นกรองออกมาเป็นภาษาพูด และภาษาเขียนได้

PRACTICE AT HOME

  • คุณพ่อคุณแม่ลองสำรวจตัวเองดูว่า ตนเองสามารถทำอะไรได้ดี แล้วพาลูกทำสิ่งนั้นอย่างสร้างสรรค์

  • พาลูกทำซ้ำๆ บ่อยๆ เพื่อให้เขาเกิดความอดทน และเกิดการพัฒนา

  • คอยให้กำลังใจเขา เพื่อให้รู้สึกว่าเขาสามารถทำได้