กล้าคิด กล้าทำ
นำไปสู่ความสำเร็จ

SCROLL DOWN

กล้าคิดกล้าทำ

กล้าคิดกล้าทำ

เด็กที่กล้าคิดและกล้าลงมือทำจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
เด็กจะไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ล้มเลิกกลางคันเพราะสนใจสิ่งใหม่มากกว่า

ปัจจัยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ

ได้ลองผิดลองถูก

การลองผิดลองถูกให้ประโยชน์กับลูกได้มากกว่าที่พ่อแม่คิด เมื่อได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเด็กจะค้นTพบวิธีการใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆเมื่อล้มเหลว เด็กจะไม่ท้อถอย แต่จะลองพยายามหาวิธีทำแบบใหม่จนกว่าจะสำเร็จ

เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ลูกลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะช่วยเหลือ ทำให้ลูกทุกอย่างแต่ควรกระตุ้นให้ลูกได้พยายามลงมือทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นด้วยตัวเอง เช่น วัยกำลังคลาน การให้ลูกได้คลานไปหยิบของเล่นเองบ้าง ไม่หยิบมาให้ทุกครั้งหัดให้ลูกลองผูกเชือกรองเท้าเอง หรือแต่งตัวด้วยตัวเอง

ให้อิสระในการคิด และการเรียนรู้

ให้อิสระลูกได้คิด และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่นวันนี้อยากเล่นเกมอะไร ด้วยวิธีแบบไหนให้คิดวิธีการเล่นด้วยตัวเองได้เลย

ได้ลองผิดลองถูก

การลองผิดลองถูกให้ประโยชน์กับลูกได้มากกว่าที่พ่อแม่คิด เมื่อได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเด็กจะค้นTพบวิธีการใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆเมื่อล้มเหลว เด็กจะไม่ท้อถอย แต่จะลองพยายามหาวิธีทำแบบใหม่จนกว่าจะสำเร็จ

เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ลูกลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะช่วยเหลือ ทำให้ลูกทุกอย่างแต่ควรกระตุ้นให้ลูกได้พยายามลงมือทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นด้วยตัวเอง เช่น วัยกำลังคลาน การให้ลูกได้คลานไปหยิบของเล่นเองบ้าง ไม่หยิบมาให้ทุกครั้งหัดให้ลูกลองผูกเชือกรองเท้าเอง หรือแต่งตัวด้วยตัวเอง

ให้อิสระในการคิด และการเรียนรู้

ให้อิสระลูกได้คิด และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่นวันนี้อยากเล่นเกมอะไร ด้วยวิธีแบบไหนให้คิดวิธีการเล่นด้วยตัวเองได้เลย

กล้าคิดกล้าทำ  นำไปสู่ความสำเร็จ

กล้าคิดกล้าทำ  นำไปสู่ความสำเร็จ

การที่เด็กเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ ช่วยให้ลูกมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จ

คาดการณ์สิ่งที่ควรทำในอนาคตได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

ซึ่งสั่งสมมาจากการที่ได้เคยลองผิดลองถูกมาก่อน ลูกจะเป็นคนมีเหตุผลและหาแนวทาง ในการทำให้เกิดผลสำเร็จได้ด้วยตนเองในทุกเรื่อง

ประสบความสำเร็จในชีวิต

ความกล้าคิดกล้าทำจะเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทำสิ่งต่างๆ ทำให้เขาได้มีโอกาสเลือกและค้นพบว่าสิ่งที่ทำนั้นดีต่อตัวเอง ทำได้ดีแค่ไหน ชอบหรือไม่ชอบและจะพัฒนาสิ่งที่ชอบให้ทำได้ดีขึ้นได้อย่างไร เด็กจะไม่หลงทาง เพราะรู้จักตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน จึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า

สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

Executive Functions

ดูรายละเอียด

การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยช่วยวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต