สติปัญญาและภูมิต้านทานอุปสรรค
คือพื้นฐานของความสำเร็จในอนาคต

SCROLL DOWN

Executive Functions (EF)

ทักษะสมอง EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จ

คิดเป็น ทำเป็น  เรียนรู้เป็น  แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น

EF สร้างได้ (เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF)

EF สร้างได้
(เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF)

แต่เกิดมาพร้อมศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้งอกงามขึ้นมาภายในความคิดและจิตใจได้ โดยผ่านการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆ ให้กับเด็กเพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองส่วนที่ทักษะ EF ทำงานกำลังมีการพัฒนาเจริญเติบโตมากที่สุด

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

ทุกก้าวสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตของลูก เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต