เริ่มต้นด้วยสัมพันธภาพที่อบอุ่น
ในครอบครัว

SCROLL DOWN

สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่น Family Attachment

สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่น
Family Attachment

สายสัมพันธ์ตามวัยของลูก

สายสัมพันธ์ตามวัยของลูก

การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกในแต่ละช่วงวัยที่ทำให้เหมาะสมกับวัย

อายุ 0-1 ปี
อายุ 1-3 ปี
อายุ 3-6 ปี

เด็กวัย 0-1 ปี สร้างความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็นสายสัมพันธ์แรก ที่จะผูกพันพ่อแม่และลูกไว้ด้วยกันด้วยความรัก ตอบสนองและดูแลขั้นพื้นฐานตามวัยให้ลูกกินอิ่มนอนหลับ และสร้างให้ลูกมีความไว้วางใจต่อโลกหมั่นอุ้มและให้นมลูกด้วยตัวเอง ใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุด จัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกรู้สึกปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นของลูกในขั้นต่อไป

เด็กวัย 1-3 ปี สร้างความมั่นใจให้วัยสำรวจ
วัยนี้เด็กเริ่มเดินได้ อยากรู้อยากเห็นและอยากสำรวจสิ่งต่างๆ มากขึ้น เริ่มอยากเป็นตัวของตัวเอง มักต่อต้านด้วยคำว่า “ไม่” เกือบตลอด ควรส่งเสริมให้ลูกพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองด้วยความเข้าใจธรรมชาติของลูกในวัยนี้ หาวิธีละมุนละม่อม ล่อใจเด็กให้ทำตาม ไม่ใช้วิธีการบังคับ หรือขู่ให้กลัว ส่งเสริมให้ลูกมีความมั่นใจในการสำรวจโลกโดยมีพ่อแม่คอยให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆ เสมอ

เด็กวัย 3-6 ปี พัฒนาตัวตนและบุคลิกภาพ
วัยนี้มีการพัฒนาทางภาษาและสติปัญญามากขึ้น ลูกจะยิ่งสนใจและอยากรู้อยากเห็นสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ชอบถามคำถาม อะไร ทำไม เพราะอะไร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณพ่อคุณแม่ควรหาคำตอบแบบง่ายๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจ ไม่ควรแสดงความรำคาญด้วยการดุหรือต่อว่าลูก เป็นวัยที่ชอบเล่น ซึ่งการเล่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาการทุกด้านวัยนี้ชอบเล่นบทบาทสมมติ จะช่วยทำให้ได้เรียนรู้บทบาททางสังคม ชอบการเล่นที่ได้ใช้ความคิดและจินตนาการ คุณพ่อคุณแม่จึงควรหาเวลาเล่นกับลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุด ซึ่งการสร้างความรู้สึกนี้จะอยู่ในใจของลูกตลอดไป

สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

Executive Functions

ดูรายละเอียด

การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยช่วยวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต