ทุกก้าวสู่ความสำเร็จของลูก
เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู

SCROLL DOWN

สติปัญญาและภูมิต้านทานอุปสรรค
คือ พื้นฐานสู่ความสำเร็จในอนาคต ด้วย 3 ประสาน
"กำหนดความสำเร็จในอนาคตของลูก"

แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต

Executive Functions

ดูรายละเอียด

การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบ
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆ ให้กับเด็ก

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

ดูรายละเอียด

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต