นวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโภชนาการช่วงแรกของชีวิต

SCROLL DOWN

สถาบันวิจัยนิวทริเซีย กับรากฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเรา

BRINGING HEALTH THROUGH NUTRITION IN THE FIRST 1,000 DAYS OF LIFE

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

ทุกก้าวสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตของลูก เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต