ร่วมเรียนรู้ไปกับเรา
เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค
ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

ร่วมเรียนรู้ไปกับเรา เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

หนังสือชุด เติบโตงดงามตามรอยพ่อ